Thai  Thai

เกาะมุก

เกาะมุกเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจ มากมายด้วยแหล่งท่องเที่ยว ในทะเล จ. ตรัง

ลักษณะของเกาะ ส่วนใหญ่เป็น โขดผาสูงตระหง่าน หันหน้าออกสู่ทะเลใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้านชาวประมงจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของตัวเกาะ ซึ่งหันหน้าเข้า แผ่นดินใหญ่หน้าผาโขดหินสูง เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่นและได้ซุกซ่อนถ้ำมรกต หรือถ้ำน้ำซึ่งมีความงดงามตระการตา ได้อย่างมิดชิดถ้ำมรกต นี้จะเข้าออก ได้เฉพาะ ช่วงน้ำลงเท่านั้น โดยปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ พ้นปากถ้ำเข้าไปเป็นเส้นทางคดโค้งระยะทางประมาณ 80 เมตร เมื่อพ้น ปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผา สูงชันที่มีฟ้า สีครามเป็น หลังคาและผนังแต่งแต้มด้วยลายเขียวของใบไม้ โพรงที่ลอดเข้าถ้ำมรกต จะอยู่ทางด้าน ทิศตะวันตกของตัวเกาะ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะเชือก เกาะรอก

ค้นหา ที่พักบนเกาะมุก คลิ๊กเลย...

Thai English Japan China Sweden Denmark Finland Germany Russia Italy France Spain Turkey Portugal Norway Poland VietNam Korea Netherlands Israel Arab