Thai  Thai

การเดินทางไปเกาะมุก

การเดินทางไปเกาะมุกนั้นนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ นำเที่ยวของบริษัททัวร์ในตัว เมืองตรัง หรือบริการ ของรีสอร์ทบนเกาะไหงและเกาะกระดาน ถ้าเดินทาง ไปเองเริ่มต้นจากท่าส้ม (ฝั่งตรงข้ามท่าเรือกันตัง) โดยจะมีรถโดย สารไปท่าเรือ ควน ตุ้งกู เวลาบ่ายโมง ระยะทางประมาณ 20 กม.จากท่าเรือควนตุ้ง กูนั่งเรือไปอีกประมาณ 30 นาทีก็ถึงตัวเกาะ หรือขึ้นเรือที่ท่าเรือปากเมง ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที

Thai English Japan China Sweden Denmark Finland Germany Russia Italy France Spain Turkey Portugal Norway Poland VietNam Korea Netherlands Israel Arab